Voľné pracovné
miesta

Jedna firma, dve značky.
Vyber si z našich otvorených pozícií:

Myslíme si, že absolvovanie programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) môže mladým ľuďom pomôcť pri hľadaní si nového zamestnania. Veríme, že DofE napomáha rozvoju vlastností, ako sú cieľavedomosť, vnútorná motivácia, vytrvalosť, či tímová spolupráca. Preto zohľadňujeme dokončenie zlatej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu pri našom výberovom procese.