Tvoriť a inovovať

Chceš získavať skúsenosti skutočnou prácou v špičkovom kolektíve?
Máme pre teba miesto.
Zobraziť zoznam pozícií

Čo ťa čaká?

Toto je to správne miesto pre každého, kto sa nebojí výziev a dokáže myslieť out of the box. Zmeň svet financií tam, kde sa tvoria, vyvíjajú a implementujú veľké bankové inovácie a trendy. Pracuj s nami na vývoji nových produktov a funkcionalít, ktoré bankový trh posúvajú neustále dopredu a vylepšuj už existujúce produkty. Tvojou dennou misiou bude budovať a zveľaďovať značku pre nových aj existujúcich klientov banky.

Práca v tejto oblasti je pre teba vhodná, ak…

… chceš pracovať vo finančnom sektore, zaujímajú ťa nové veci, máš prehľad v bankovníctve a nechýba ti nadšenie a proaktivita.

Typické pracovné pozície

 • Produktový manažér
  Významnou súčasťou práce Produktového manažéra je spolupráca na bankových projektoch a tvorbe nových produktov. Zlepšuje funkcionality zverených produktov a služieb. Spolupracuje na tvorbe stratégie produktov a jej následnom prezentovaní. Vypracúva analýzy a návrhy na zmeny a zlepšenie podmienok produktov a služieb s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť.
 • Špecialista riadenia kvality
  Zbiera analýzy hlasu externého klienta v oblasti strategických produktov a procesov. Vytvára reporting, meranie a analýzy kvalitatívnych ukazovateľov v distribučnej sieti. Analyzuje procesy zamerané na zvyšovanie dodávanej kvality externému klientovi. Participuje na zmenách a projektoch z pohľadu dodávanej kvality externému klientovi. Riadi zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality služieb a spokojnosti klientov. Analyzuje konkurenciu a vývojové trendy podľa kvalitatívnych ukazovateľov. Má schopnosť posudzovať prioritu úloh a dodržiavať stanovené termíny, ale zároveň uvažuje koncepčne a analyticky.
 • Segmentový manažér
  Má zodpovednosť za komplexnú a konkurenčnú ponuku pre daný segment a zodpovednosť za vyťaženie obchodného potenciálu daného segmentu. Iniciuje tvorbu nových produktov a produktových inovácií. Zodpovedá za marketingové aktivity pre daný segment (kampane, eventy, Sales promo akcie, ...) Monitoruje trh a aktivity konkurencie v segmente. Prichádza s novými návrhmi konkrétnych krokov vedúcich k zlepšeniu cross-sellingu segmentov, eliminácii rizík súvisiacich s prípadnou volatilitou výkonnosti segmentu. Spolupracuje na príprave metodiky a participuje na marketingovej podpore segmentu.
 • Brand manažér
  Pracuje na nadlinkovej a podlinkovej komunikácii Tatra banky. Hlavnou úlohou je riadiť marketingové kampane, a to od ich zadania a kreatívy až po vyhodnotenie. Pri ich príprave spolupracuje s produktovými oddeleniami banky a externými agentúrami. Výsledkom sú atraktívne produktové a brandové kampane.
 • Online manažér
  Hlavnou úlohou tohto manažéra je budovať brand v online prostredí v spolupráci s brand manažérom. Vykonáva exekúciu stratégie prostredníctvom rôznych online nástrojov.To znamená, že obchodné ciele zakomponuje do stratégie a zadaní pre externé agentúry. Ale, samozrejme, aj ich následne vyhodnotí.

Jedna firma, dve značky.
Vyber si z našich otvorených pozícií:

Sme #prirodzenenajlepsi,
lebo sú tu s nami: