Spoznaj nás

„Naša planéta nemá
povolené prečerpanie“
  • Tomáš Kvašňovský
  • Sustainability manager Tatra banky

Sme #prirodzenenajlepsi,
lebo sú tu s nami:

„Som presvedčená, že všetci chceme byť súčasťou niečoho väčšieho a dlhodobého, čo prináša radosť a harmóniu.“
  • Barbara Ivaničová
  • Tatra banka
„Prekážky vidíme iba vtedy, keď pohľad odkloníme od cieľa.“ Takto znie motto nášho kolegu s veľmi inšpiratívnym životným príbehom.
  • Peter Štilla | Regionálny riaditeľ
  • Raiffeisen banka
"Do našej akadémie vyberáme najšikovnejších poradcov z celej Raiffky, ktorých baví učiť sa, vzdelávať sa, posúvať sa a rásť. To ich v konečnom dôsledku robí spokojnými."
  • Lucia Gabria
  • Produktová špecialistka pre predaj a garantka Akadémie Raiffeisen banky.

„Každý z nás je iný. Máme rôzne schopnosti, ambície, talent, unikátne vedomosti, inak vnímame, cítime, iné veci nás bavia a inšpirujú. V tejto rôznorodosti je naša sila. My spolu sme tá vzácna kombinácia energie, ktorá posúva hranice bankovníctva.”
  • Peter Matúš
  • Člen predstavenstva

Atmosféra

Náročnosť

Robíme veci najlepšie. Doručujeme výnimočný zážitok pre klientov i kolegov, prekonávame ich očakávania. Neustále sa rozvíjame – skúsenosťami, vzdelávaním a zdieľaním s okolím. Vyberáme správnu, nie najľahšiu cestu. Prekonávame prekážky a vždy hľadáme riešenia, spôsoby, ako sa niečo dá. Konáme proaktívne, nie reaktívne.

Tvorivosť

Sme zvedaví a otvorení novým pohľadom a riešeniam. Pozeráme sa na veci v súvislostiach a komplexne. Prinášame nové pohľady a nápady a posúvame tak hranice poznaného a zaužívaného. Pretavujeme nové myšlienky, nápady a návrhy do praxe. Robíme veci jednoduchšími a efektívnejšími.

Odvaha

Prijímame a nesieme zodpovednosť aj za náročné rozhodnutia, neskrývame sa za iných. Máme odvahu robiť zdravé chyby, poučiť sa z nich a otvorene si ich priznať. Odvážne, primeranou formou a emóciou komunikujeme svoj názor, aj keď je iný ako názor ostatných. Máme odvahu byť autentickí. Pýtame si a prijímame spätnú väzbu a zohľadňujeme ju vo svojom konaní.

Partnerstvo

Uprednostňujeme záujmy tímu pred vlastnými záujmami a záujmami a záujmami jednotlivcov. Vážime si prácu iných a správame sa k nim s úctou a rešpektom. Sme otvorení inakosti, akceptujeme rôzne názory a postoje. Sme úprimní, féroví a vieme primerane emocionálne reagovať. Podporujeme iných a pomáhame im. Dá sa na nás spoľahnúť.

Kreatívna a zmysluplná práca

My

Sme nielen bankári, ale aj finančníci, právnici, ítečkári, kreatívci, výskumníci, obchodníci i riskáči. Záleží len na teba, ktorý smer ťa láka, kde budeš spokojný a kde môžeš uplatniť to, čo vieš najlepšie.

Zmena

Zaujíma nás tvoj názor. Ak hľadáš zmenu, máš príležitosť vyskúšať si inú pozíciu v rámci banky, a ak chceš, tvoja kariéra nemusí mať hranice. Každý je dôležitý, a preto si ceníme prácu každého z nás.

Talent

Pomôžeme ti objaviť tvoj talent a rozvíjať ho. Ak sa rád učíš, a napreduješ, môžeš u nás pracovať na zaujímavých projektoch, rozvíjať sa v tom, čo ťa zaujíma, alebo sa zdokonalʼovať v tom, v čom si dobrý už dnes. U nás máš možnosť ovplyvňovať to, čo robíš, budeme ťa v tom podporovať.

Miesto pre prácu a život

Priestor

Pracujeme vo flexibilnom, modernom a inšpiratívnom pracovnom prostredí, v ktorom robíme všetko pre ľahšiu a efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu.

Flexibilita

Vychádzame v ústrety tvojim potrebám a preferenciám  upraviť si pracovný čas, pracovný úväzok alebo miesto výkonu práce.

Nástroje

Techniku a systémy, s ktorými pracuješ, neustále inovujeme a zjednodušujeme.