Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie pre budúcich stredoškolákov

Študuj duálne s Tatra bankou a získaj množstvo výhod

Mesačné štipendium od 30 €
Prvý plat za odpracované hodiny
Prax v najoceňovanejšej banke na Slovensku
Špeciálne finančné aj nefinančné bonusy pre najlepších
Pracovné miesto hneď po škole

Prihlás sa do Duálnej akadémie Tatra banky.
Uč sa praktické veci. Zarábaj si učením sa.

Čo môžeš získať?

 • Mesačný príjem od 30 € – prvých 30 € zarobíš len tým, že sa učíš. Ako? Po splnení dohodnutých kritérií získaš od Tatra banky mesačné štipendium vo výške 30 €. Šikovný študent si zarobí ešte viac.
 • Plat za odpracované hodiny – za hodiny, ktoré po zaškolení odpracuješ, ti samozrejme takisto prináleží riadna odmena. Za každú takú hodinu dostaneš 2,90€.
 • Stravné lístky – za každý deň na praxi získaš 3,6€ na svoju gastro kartu
 • Kariérny náskok – za 4 roky štúdia máš zároveň 4 roky praxe v životopise a prvé kariérne povýšenie.
 • Špeciálne finančné aj nefinančné bonusy pre najlepších študentov – za špeciálny výkon, špeciálna odmena. Či už v podobe finančných bonusov alebo vybraných typov školení pre tých najlepších.
 • Pracovné miesto hneď po škole – ukáž čo v tebe je a my ti hneď po skončení obchodnej akadémie ponúkneme prácu. Budeš chcieť pokračovať v štúdiu na vysokej škole? U nás si prispôsobíš úväzok podľa svojich potrieb.
 • Praktické skúsenosti so študentskými výhodami – užívaš si študentské výhody avšak od začiatku si zároveň súčasťou Tatra banky, získavaš školiteľov, tútora, kolegov.
 • Školenia a podpora od odborníkov z Tatra banky – vzdelávanie zabezpečujú skúsení interní lektori Tatra banky, ale na pomoc si prizveme aj externých dodávateľov – samozrejme patriacich medzi špičku na trhu.

V školskom roku 2019/2020 spolupracujeme v odbore K Bankový pracovník so školami:

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava – Nové Mesto,
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra,
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – Sever.

Podmienky prijatia:

 • Úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na partnerskú obchodnú akadémiu
 • Školský priemer za štúdium na ZŠ do 3.0 vrátane
 • Známka zo správania do 2.0 vrátane

Pre viac informácií píš na student_tatrabanka@tatrabanka.sk

Tešíme sa na teba!

Pre maturantov – Bratislava

Uvažuješ nad tým, čo so životom po strednej škole?
Pokračovať v štúdiu alebo ísť do práce?
S nami môžeš oboje!
Prihlás sa do Duálnej akadémie Tatra banky.
Uč sa praktické veci. Zarábaj si učením sa.

Tatra banka ako prvá banka na Slovensku prináša možnosť duálneho vzdelávania pre študentov Obchodných akadémií a Stredných odborných škôl.

Čo môžeš získať?

 • Praktické skúsenosti so študentskými výhodami – naďalej si užívaš študentské výhody rovnako ako na vysokej škole avšak od začiatku si zároveň súčasťou Tatra banky, získavaš školiteľov, tútora, kolegov
 • Kariérny náskok – za 3 roky štúdia máš na vysokej škole titul Bc. V Duálnej akadémii máš titul DiS. (diplomovaný špecialista), 3 roky praxe v životopise a prvé kariérne povýšenie.
 • Pracovné miesto hneď po škole – Namiesto behania po pohovoroch nastúpiš rovno do zamestnania. Program je nastavený tak, aby každý rok zodpovedal jednej pracovnej pozícii. Absolvent tak po skočení štúdia môže nastúpiť do trvalého pracovného pomeru aj o 2 pracovné pozície vyššie ako štandardný absolvent. Navyše na tých najlepších bude čakať ponuka zapojenia do prestížnych interných akadémií: Premium Banking Academy alebo Business Banking Academy, ktoré pripravujú najlepších osobných bankárov a business poradcov.
 • Výber z viac ako 10 pobočiek v Bratislave – budeš mať na výber z viac ako 10 certifikovaných pobočiek v celej Bratislave. Pri výbere tvojej pobočky sa ti preto budeme snažiť vyjsť maximálne v ústrety.
 • Možnosť byť súčasťou inovatívneho programu – Tatra banka otvára prvý pilotný program Duálneho vzdelávania v bankovom sektore na Slovensku. Buď pri jeho zrode a ovplyvni jeho smerovanie svojou spätnou väzbou.
 • Mesačný príjem od 200 € – prvých 200 € zarobíš len tým, že sa učíš. Ako? Po splnení dohodnutých kritérií získaš od Tatra banky mesačné štipendium vo výške 200 €. Šikovný študent si zarobí ešte viac. Za odpracované hodiny ti samozrejme takisto prináleží riadna odmena.
 • Špeciálne finančné aj nefinančné bonusy pre najlepších študentov – za špeciálny výkon, špeciálna odmena. Či už v podobe finančných bonusov alebo vybraných typov školení pre tých najlepších.
 • Školenia a podpora od odborníkov z Tatra banky – vzdelávanie zabezpečujú skúsení interní lektori Tatra banky, ale na pomoc si prizveme aj externých dodávateľov – samozrejme patriacich medzi špičku na trhu.

„Duálne vzdelávanie je veľmi príjemný spôsob vzdelávania a spájania vedomostí s praxou. Prakticky ste študentmi, takže môžete využívať študentské výhody. Taktiež chodíte na prax do banky, kde sa učíte, ako to funguje v banke. Je to super pre ľudí, ktorí nemajú radi stereotyp.“ Miška, študentka duálneho vzdelávania.

„Najväčšiu pridanú hodnotu takéhoto vzdelávania  vidím určite v tom, že po skončení vyššieho odborného štúdia máme ihneď isté pracovné miesta. Nemusíme sa báť, že skončíme na úrade práce. Predsa len, práca je dôležitá.“ Lukáš, študent duálneho vzdelávania.

„Duálne vzdelávanie by som odporučila každému, kto nechce chodiť len do školy, ale chce sa aj niečo praktické naučiť.“ Veronika, študentka duálneho vzdelávania.

Duálna akadémia začína 2. septembra 2019. Vyučovanie bude prebiehať na OA Dudova v Bratislave.

Aké sú ďalšie kroky pre uchádzača o štúdium na Vyššom odbornom štúdiu v školskom roku 2019/2020? 

Podmienky prijatia:

 • Úspešné zloženie maturitnej skúšky
 • Podanie vyplnenej vysokoškolskej prihlášky s uvedením preferovaného študijného odboru (bez poplatku) s priloženým životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia.
 • Maturanti, ktorí maturujú v roku 2019 predložia osobne, alebo poštou overené maturitné vysvedčenie hneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2019 na adresu školy.
 • Osobná účasť na prijímacom konaní, ktoré pozostáva z osobnostného testu a krátkeho  motivačného rozhovoru.
Prvé kolo Druhé kolo
Prihláška na štúdium 31. 5. 2019 31. 7. 2019
Prijímací rozhovor 26. 6. 2019 o 9.00 h 22. 8. 2019 o 9.00 h

Pre viac informácií píš na student_tatrabanka@tatrabanka.sk

Tešíme sa na teba!

Pre maturantov – Nitra

Uvažuješ nad tým, čo so životom po strednej škole?
Pokračovať v štúdiu alebo ísť do práce?
S nami môžeš oboje!
Prihlás sa do Duálnej akadémie Tatra banky.
Uč sa praktické veci. Zarábaj si učením sa.

Tatra banka ako prvá banka na Slovensku prináša možnosť duálneho vzdelávania pre študentov Obchodných akadémií a Stredných odborných škôl.

Čo môžeš získať?

 • Praktické skúsenosti so študentskými výhodami – naďalej si užívaš študentské výhody rovnako ako na vysokej škole avšak od začiatku si zároveň súčasťou Tatra banky, získavaš školiteľov, tútora, kolegov
 • Kariérny náskok – za 3 roky štúdia máš na vysokej škole titul Bc. V Duálnej akadémii máš titul DiS. (diplomovaný špecialista), 3 roky praxe v životopise a prvé kariérne povýšenie.
 • Pracovné miesto hneď po škole – Namiesto behania po pohovoroch nastúpiš rovno do zamestnania. Program je nastavený tak, aby každý rok zodpovedal jednej pracovnej pozícii. Absolvent tak po skočení štúdia môže nastúpiť do trvalého pracovného pomeru aj o 2 pracovné pozície vyššie ako štandardný absolvent. Navyše na tých najlepších bude čakať ponuka zapojenia do prestížnych interných akadémií: Premium Banking Academy alebo Business Banking Academy, ktoré pripravujú najlepších osobných bankárov a business poradcov.
 • Možnosť byť súčasťou inovatívneho programu – Tatra banka otvára prvý pilotný program Duálneho vzdelávania v bankovom sektore na Slovensku. Buď pri jeho zrode a ovplyvni jeho smerovanie svojou spätnou väzbou.
 • Mesačný príjem od 150 € – prvých 150 € zarobíš len tým, že sa učíš. Ako? Po splnení dohodnutých kritérií získaš od Tatra banky mesačné štipendium vo výške 150 €. Šikovný študent si zarobí ešte viac. Za odpracované hodiny ti samozrejme takisto prináleží riadna odmena.
 • Špeciálne finančné aj nefinančné bonusy pre najlepších študentov – za špeciálny výkon, špeciálna odmena. Či už v podobe finančných bonusov alebo vybraných typov školení pre tých najlepších.
 • Školenia a podpora od odborníkov z Tatra banky – vzdelávanie zabezpečujú skúsení interní lektori Tatra banky, ale na pomoc si prizveme aj externých dodávateľov – samozrejme patriacich medzi špičku na trhu.

Duálna akadémia začína 2. septembra 2019. Vyučovanie bude prebiehať na OA Bolečkova v Nitre.

„Duálne vzdelávanie je veľmi príjemný spôsob vzdelávania a spájania vedomostí s praxou. Prakticky ste študentmi, takže môžete využívať študentské výhody. Taktiež chodíte na prax do banky, kde sa učíte, ako to funguje v banke. Je to super pre ľudí, ktorí nemajú radi stereotyp.“ Miška, študentka duálneho vzdelávania.

„Najväčšiu pridanú hodnotu takéhoto vzdelávania  vidím určite v tom, že po skončení vyššieho odborného štúdia máme ihneď isté pracovné miesta. Nemusíme sa báť, že skončíme na úrade práce. Predsa len, práca je dôležitá.“ Lukáš, študent duálneho vzdelávania.

„Duálne vzdelávanie by som odporučila každému, kto nechce chodiť len do školy, ale chce sa aj niečo praktické naučiť.“ Veronika, študentka duálneho vzdelávania.

Aké sú ďalšie kroky pre uchádzača o štúdium na Vyššom odbornom štúdiu v školskom roku 2019/2020?

 • Úspešne zložiť maturitnú skúšku,
 • Záujemcovia si môžu vyžiadať prihlášku na sekretariáte školy alebo stiahnuť priamo z webovej stránky školy v časti Pomaturitné štúdium – Prihláška a vyplnenú ju doručiť spolu so svojim životopisom na adresu školy v
 • Úspešne absolvovať prijímacie konanie. To prebehne v budove školy na Bolečkovej č. 2 v Nitre formou motivačného pohovoru a osobnostného testu za prítomnosti zamestnávateľov, ktorí budú vybraných uchádzačov informovať o postupe pri následnom uzatvorení učebnej zmluvy
Prvé kolo Druhé kolo
Prihláška na štúdium 31. 5. 2019 31. 7. 2019
Prijímací rozhovor 26. 6. 2019 o 9.00 h 22. 8. 2019 o 9.00 h

Pre viac informácií píš na student_tatrabanka@tatrabanka.sk

Tešíme sa na teba!