Predávať a odporúčať

Chceš získavať skúsenosti skutočnou prácou v špičkovom kolektíve?
Máme pre teba miesto.
Zobraziť zoznam pozícií

Čo ťa čaká?

Vývoj produktov, inovácie a všetky naše snahy by nemali význam, ak by sme nemali predajcov, ktorí dokážu pre našich klientov nájsť to najvhodnejšie riešenie. Prijímaš výzvu a chceš sa k nám pridať? Podieľaj sa na ponuke produktov a komplexného poradenstva pre našich zákazníkov. Vyber si z množstva oblastí od predaja v pobočkovej sieti cez privátne bankovníctvo až po klientske poradenstvo cez službu DIALOG Live.

Práca v tejto oblasti je pre teba vhodná, ak…

… medzi tvoje prednosti patria komunikatívnosť a vytrvalosť, máš obchodného ducha, vyznáš sa v bankových produktoch a ak dokážeš budovať s klientom dlhodobý vzťah.

Typické pracovné pozície:

 • Privátny bankár
  Hlavnou úlohou bankára je starať sa o pridelené portfólio privátnych klientov - predaj prémiových bankových a investičných produktov a služieb. Poradenstvo je k dispozícii 7 dni v týždni 24 hodín denne. Jeho úlohou je plniť aj neštandardné požiadavky privátnych klientov. Dôležité je vytvoriť si vzťah s prémiovými klientmi a stať sa im partnerom v otázkach financií.
 • Bankár senior
  Zastrešuje najmä predaj produktov a služieb klientom Tatra banky, pripravuje obchodné ponuky a realizuje predajné a servisné operácie retailových klientov. Sledovanie trendov, legislatívnych a obchodných podmienok na bankových produktoch a udržiava si prehľad. Oslovuje a získava nových klientov pre banku.
 • Osobný bankár
  Vzťahový manažér, ktorý má pridelené portfólio afluentných klientov pobočkovej siete. Poskytuje klientom nadštandardný servis. Vytvára finančné analýzy, na základe ktorých ponúka najvýhodnejšie bankové produkty. Bankár sa stará o prémiových - najbonitnejších klientov v pobočkovej sieti. Starostlivosť o pridelene portfólio klientov, ktorým sa stará o ich financie v súlade s ich životným cyklom, odporúča im produkty a investície vrátane spracúvania všetkých servisných operácií. Získavanie nových klientov v rámci prémiového segmentu. Vždy má všeobecný ekonomický a makroekonomický prehľad o pohyboch na finančných trhoch a legislatívnych zmenách.
 • Firemný bankár
  Má na starosti pridelené portfólio firemných klientov, predaj produktov a služieb v zmysle pridanej hodnoty pre klienta na základe analýzy situácie a potrieb klienta, jeho cieľov a podnikateľských plánov. Pripravuje návrhy jednotlivých obchodných ponúk, často s neštandardnou a náročnou štruktúrou. Správny firemný bankár dobre pozná produkty korporátneho bankovníctva, ovláda finančnú analýzu firemných výkazov a má všeobecný prehľad o vývojových trendoch v ekonomickej oblasti. Ako manažér získava nových klientov a o obchodnom petenciáli oboznamuje existujúcich klientov.
 • Remote bankár
  Zastrešuje 100 % servis pre klientov v rámci telemarketingu. Aktívne oslovuje klientov s prebiehajúcimi kampaňami. Telefonicky podáva informácie o produktoch a službách.
 • Remote osobný bankár/firemný bankár
  Má príležitosť starať sa o portfólio VIP klientov banky prostredníctvom služby Dialog Live. Ide o služby vzťahového manažmentu pre vybraných alebo o firemných klientov. Remote osobný bankár rieši starostlivosť o klientov zásadne prostredníctvom telefónu alebo videokonzultácie.

Jedna firma, dve značky.
Vyber si z našich otvorených pozícií:

Sme #prirodzenenajlepsi,
lebo sú tu s nami: