Podporovať

Chceš získavať skúsenosti skutočnou prácou v špičkovom kolektíve?
Máme pre teba miesto.
Zobraziť zoznam pozícií

Čo ťa čaká?

Klientska spokojnosť stojí na ľuďoch a ich vzájomnej podpore. Ak patríš k tímovým hráčom, na ktorých sa dá spoľahnúť, a rozumieš interným procesom firmy, toto miesto ti je šité na mieru. Tvojou úlohou bude podpora ostatných útvarov v banke. Cieľom je efektívnym vykonávaním pridelených činností prispievať k zvyšovaniu spokojnosti klientov, a to napriek tomu, že s nimi nie si v osobnom kontakte.

Práca v tejto oblasti je pre teba vhodná, ak…

… si myslíš, že práca má mať presne vymedzené postupy, ak vieš, čo je to pedantnosť, spoľahlivosť a organizácia, dokážeš zvládnuť viacero požiadaviek naraz a napĺňa ťa práca v kolektíve.

Typické pracovné pozície:

  • Middle officer
    Alebo odborný asistent relationship managera je zodpovedný za prípravu podkladov, zakladanie podnikateľských účtov, riešenie servisných požiadaviek firemných klientov, zabezpečovanie a kontrolu predkladania podkladov od firemných klientov pre optimálny priebeh služby. Je pravou rukou a spoľahlivým partnerom Relationship managera.
  • Teamleader operations
    Koordinuje činnosti a riadi výkon zvereného tímu. Zodpovedá za plnenie stanovených cieľov, rieši neštandardné situácie. Vedie pravidelné rozvojové rozhovory so svojimi zamestnancami. Participuje v procese prípravy a adaptácie nováčikov a identifikuje vzdelávacie potreby všetkých svojich zamestnancov. Plne ovláda agendu svojho tímu a kedykoľvek je schopný zastúpiť iného člena tímu.
  • Spracovateľ produktov a služieb
    Zodpovedá za správnosť, kompletnosť a včasnosť spracovania pridelenej agendy. Spolupráca s ostatnými útvarmi banky na projektovom a produktovom riadení, na návrhoch a zavádzaní racionalizačných opatrení, spracovanie reportov prislúchajúcich k spracovanej agende. Pri svojej práci dodržiava definované KPI a stanovené percento chybovosti.

Jedna firma, dve značky.
Vyber si z našich otvorených pozícií: