Vyvíjať a spravovať

Chceš získavať skúsenosti skutočnou prácou v špičkovom kolektíve?
Máme pre teba miesto.
Zobraziť zoznam pozícií

Čo ťa čaká?

Informačné technológie nám umožňujú prinášať inovácie a služby, ktoré uspokojujú potreby našich klientov. Ak sa chceš podieľať na vývoji nových IT riešení, ako aj na ich správe a bezchybnom chode, si na správnom mieste. Zapoj sa do vývoja nových a zlepšovania existujúcich aplikácií pre jednu z najinovatívnejších slovenských firiem. Zabezpečuj chod systémov a prispievaj k technickému vývoju produktov a služieb.

Práca v tejto oblasti je pre teba vhodná, ak…

… máš vzdelanie, skúsenosti pre oblasť informačných technológií a zaujímaš sa o novinky z tejto oblasti, zaujímajú ťa inovácie a neustále sa snažíš zlepšovať prebiehajúce procesy.

Typické pracovné pozície

  • IT vývojár
    Zabezpečuje komplexnú analýzu biznis požiadaviek orientovaných na rôzne bankové systémy. Následne pripravuje návrh riešenia a aktívne podporuje vývojársky tím pri dodávke riešenia, spresní špecifikáciu požiadaviek, riadi sled súvislostí a dohliada na dodanie.
  • IT architekt
    Zodpovednosťou IT architekta je navrhnúť architektúru v rámci pridelených projektov. Primárne sa zameriava na analýzu požiadaviek zadávateľa a návrh komplexného riešenia alebo vybraných častí systému. Úzko spolupracuje so zadávateľom požiadaviek a s celým projektovým tímom (IT analytici, IT developeri, konzultanti a projektoví manažéri)
  • Aplikačný špecialista
    Vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky a funkčnosti zverenej aplikácie. Zastrešuje analýzu a riešenie incidentov, problémov a service requestov. Monitoruje funkčnosť aplikácií a dohliada na opravy a zmeny v aplikáciách.

Jedna firma, dve značky.
Vyber si z našich otvorených pozícií:

Sme #prirodzenenajlepsi,
lebo sú tu s nami: