Analyzovať a plánovať

Chceš získavať skúsenosti skutočnou prácou v špičkovom kolektíve?
Máme pre teba miesto.
Zobraziť zoznam pozícií

Čo ťa čaká?

Za každým naším rozhodnutím stojí dôkladná analýza a plánovanie. Máš možnosť spolu s nami stáť pri úplnom zrode stratégií a produktov, ktoré menia bankový trh. Tvojou úlohou bude analyzovať trhové prostredie a vyhodnocovať ďalší vývoj na trhu tak, aby bol zabezpečený rast značky a spokojnosť klientov. Poď k nám predikovať ďalší trhový, finančný či legislatívny vývoj a odhadovať riziko.

Práca v tejto oblasti je pre teba vhodná, ak…

… myslíš analyticky a v širších súvislostiach, rozumieš trhovým a finančným ukazovateľom a vieš ich interpretovať. Potrebná je aj schopnosť logicky posúdiť situáciu a navrhnúť jej riešenie.

Typické pracovné pozície:

  • Biznis analytik
    Vytvára business špecifikácie, zúčastňuje sa na testovaní a rieši postimplementačnú fázu. Súčasťou jeho náplne práce je aj komunikácia s IT, s dodávateľmi a odberateľmi od zadania až po nasadenie riešenia do živého. Business analytik analyzuje dáta a informácie, hľadá ich možné interpretácie a odporúča najvhodnejšiu business stratégiu.
  • Risk manažér
    Posudzuje a riadi kreditné, trhové a finančné riziká v rámci prideleného segmentu klientov. Je dôležíté, aby komplexne poznal retailové úverové produkty a procesy, lebo práve on nastavuje pravidlá úverovej politiky a následne ich optimalizuje z pohľadu nákladov a profitability. Risk manažér je zodpovedný za nastavenie parametrov produktov, nastavenie procesu schvaľovania produktov a schvaľovania špecifických obchodov.
  • Risk analytik
    Má na starosti identifikáciu, meranie a kontrolu príslušného typu rizika banky. Vypracúva finančné analýzy pre hodnotenie bonity klientely a stará sa o pridelené portfólio klientov. Súčasťou jeho práce je aj spracovanie, úprava dát a vypracovanie podkladov pre analýzy na účely riadenia kreditného rizika.

Jedna firma, dve značky.
Vyber si z našich otvorených pozícií:

Sme #prirodzenenajlepsi,
lebo sú tu s nami: