Optimalizovať a zjednodušovať

Chceš získavať skúsenosti skutočnou prácou v špičkovom kolektíve?
Máme pre teba miesto.
Zobraziť zoznam pozícií

Čo ťa čaká?

Čím väčšia je firma, tým zložitejšie sú jej procesy. Ak však veríš, že v jednoduchosti je krása, si na správnom mieste. Pomôž nám optimalizovať existujúce procesy, produkty a služby a implementovať zmeny, ktoré zefektívnia fungovanie firmy. Tvoja rola si vyžaduje neustále hľadanie rovnováhy medzi spokojnosťou klienta a úspešnosťou banky. Cieľom je neustále zefektívňovanie existujúcich procesov, prinášanie zmien do zabehnutých systémov, prinášanie a realizácia nových nápadov. Prispej k efektívnemu chodu tímov, oddelení aj celej firmy, buď pri zrode zlepšení a zavádzaj ich do praxe.

Práca v tejto oblasti je pre teba vhodná, ak…

… dbáš na organizáciu, pri problémoch ideš “na koreň” vecí, napĺňa ťa neustále zlepšovanie a spolupráca s rôznymi tímami.

Typické pracovné pozície:

 • Procesný analytik
  Prináša systematické riešenia pre design, optimalizácie a merania organizačných procesov, zabezpečuje znižovanie variability, zvyšovanie kvality, dodržiavanie dohodnutých SLA. Presadzuje myslenie a nástroje Lean Six Sigma. Cieľovo orientovaný, hľadá systematické riešenie, je procesne certifikovaný (Green/Black belt LeanSixSigma certifikácia)
 • Projektový manažér
  Podieľa sa na plánovaní a riadení projektov v rámci banky, má spoluzodpovednosť za dosiahnutie cieľov projektu pri dodržiavaní jeho kľúčových parametrov (termínov, rozpočtu, rozsahu a kvality výstupov). Zadáva, riadi a kontroluje prácu projektového tímu. Sleduje stav projektu, projektových rizík a vzniknutých problémov. Navrhuje opatrenia na ich elimináciu. Pripravuje a predkladá pravidelné správy o stave projekt.
 • Business architekt
  Tvorí analytické dokumenty, poskytuje vstupy pre návrh a architektúru riešení. Transformuje ciele a vízie organizácie do reálnych návrhov a riešení. Komunikuje s business zadávateľmi a IT vývojom. Formuluje business požiadavky, pravidlá a princípy.
  Participuje na tvorbe cieľovej business architektúry a business testoch. Realizuje business object modelling (modelovanie procesov, aktivít), tvorba business modelov. Dôraz sa kladie na dobrú znalosť práce s PC, dobrá organizácia práce, verbálne, písomné a interpersonálne komunikačné schopnosti, koncepčné, inovatívne a strategické myslenie, schopnosť organizovať a prioritizovať úlohy, dodržiavať stanovené termíny, samostatnosť, precíznosť.

Jedna firma, dve značky.
Vyber si z našich otvorených pozícií:

Sme #prirodzenenajlepsi,
lebo sú tu s nami: