Senior SharePoint Developer

Vieš, že budúcnosť je v IT. Vieš aj to, že chceš byť súčasťou tejto budúcnosti. Stačí si už len vybrať.

  • mapka
  • Bratislava
Uchádzať sa o pozíciu

Aké výzvy ťa u nás čakajú?


• Zaujímavá príležitosť pre seniorného  developera, ktorý by doplnil náš SharePoint tím a stal sa súčasťou dynamického IT v inovatívnej Tatra banke.
• Tím SharePoint sa zameriava na inovácie a podporu existujúcich riešení, aktívne sa zúčastňuje na vývojových projektoch banky.
• Pracujeme s modernými technológiami ako sú SharePoint Online (Office 365), SharePoint On Premise, Power Automate, React, Azure Functions a dalšie.
• Uplatnenie a náplň práce v tomto tíme sa Ti bude páčiť:
• analýza a Tvoje návrhy na riešenie nových požiadaviek v danej oblasti
• práca s modernými technológiami, diskusie o riešeniach s tímom
• podpora existujúcich riešení a návrhy na zlepšenia
• aktívna práca na vývojových projektoch banky
• spoznanie biznis prostredia banky, komunikácia s internými klientami
• An interesting opportunity for a senior developer to complement our SharePoint team and become part of dynamic IT in the innovative Tatra banka.
• The SharePoint team focuses on innovation and support of existing solutions, and actively participates in the bank's development projects.
• We work with modern technologies such as SharePoint Online (Office 365), SharePoint On Premise, Power Automate, React, Azure Functions and more.
• You will like the application and scope of work in this team:
• analysis and your suggestions for solving new requirements in the given area
• working with modern technologies, discussing solutions with the team
• support for existing solutions and suggestions for improvement
• active work on the bank's development projects
• getting to know the bank's business environment, communication with internal clients

Spoznaj nás

Čo ti ponúkame?


• príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky
• možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
• atraktívne kariérne príležitosti
• kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
• možnosť rotácií v rámcí RB Group
• práca so skúsenými lídrami
• zvýhodnenia na produktoch Tatra banky balík služieb Tatra personal, úvery, zmenárenské služby
• motivačné nadštandardné ohodnotenie
• možnosť stať sa akcionárom banky
• príspevok na zdravotnú starostlivosť
• príspevok na DDS
• dni voľna navyše s programom Dovolenka PLUS
• možná dohoda aj o 100% remote práci
• the opportunity to be part of a strong and successful bank
• the opportunity to stand at the birth of banking innovations
• attractive career opportunities
• quality professional and personal development
• possibility of rotations within the RBI Group
• work with experienced leaders
• benefits on Tatra banka products, Tatra personal service package, loans, exchange services
• motivational above-standard evaluation
• the opportunity to become a shareholder of the bank
• health care allowance
• contribution to supplementary pension fund
• extra days off with the PLUS Holiday program
• possible agreement for 100% remote work

Požadované vzdelanie

  • vysokoškolské I. stupňa

Miesto práce

  • Bratislava

Ponúkaný plat

V tomto prípade neponúkame jednotnú nástupnú mzdu. Je závislá od skúseností a seniority kandidáta, a je predmetom partnerskej dohody počas výberového konania. Minimálna nástupná mzda 2000 € brutto pri plnom úväzku. In this case, we do not offer a single starting salary. It depends on the experience and the seniority of a candidate, and it is a subject of a partnership agreement during the selection process. Minimum starting salary: 2000 € gross in full time.

Druh pracovného pomeru

•   plný úväzok

Aký je ideálny kandidát?


• Skúsenosť s technológiami: SharePoint Framework, React, TypeScript, SQL, C#, Azure Functions, Azure Logic Apps/Power Automate
• Tešiť sa budeme na Tvoje preukázateľné skúsenosti v oblasti vývoja, alebo architektúry na SharePoint Online či SharePoint On-Premise
• Predpokladom sú aj Tvoje skúsenosti s JavaScript/HTML/CSS/SQL
• VŠ vzdelanie technického smeru
• Pre túto pozíciu hľadáme nasledovné kvality: zodpovednosť / kreativitu / logické a analytické myslenie / tímovosť
• Experience with technologies: SharePoint Framework, React, TypeScript, SQL, C #, Azure Functions, Azure Logic Apps / Power Automate
• We look forward to your proven experience in development or architecture on SharePoint Online or SharePoint On-Premise
• Your experience with JavaScript / HTML / CSS / SQL is also a prerequisite
• University technical education
• We are looking for the following qualities for this position: responsibility / creativity / logical and analytical thinking / teamwork

Máš záujem o túto ponuku?
Pošli formulár a začni v najlepšom.

Uchádzať sa o pozíciu

Nenašiel si to, čo si hľadal? Späť na zoznam pozícií.