Risk trainee program - príležitosť pre študentov 3. a 4. ročníkov

  • mapka
  • Bratislava
Uchádzať sa o pozíciu

Aké výzvy ťa u nás čakajú?


• Do programu hľadáme 2 typy profilov – jeden so zameraním na korporátny a jeden na retailový risk.
• Chceš využiť svoj čas naplno a už teraz získať prax v oblasti, ktorú študuješ?
• Zaujímajú Ťa analýzy, rád pracuješ s dátami a excelom?
• Chceš získať prvé skúsenosti v bankovom sektore v najinovatívnejšej a zároveň  „Riskovo najzaujímavejšej“ banke
• Ponúkame Ti príležitosť začať kariéru v Tatra banke a zažiť v praxi to, čo zatiaľ poznáš zo štúdia. Ide o jedinečný Trainee program pre záujemcov o prácu v bankovom sektore.
• Môžeš sa špecializovať na oblasť, ktorá ťa najviac zaujíma ale získať aj komplexnejší pohľad na riadenie rizika vo veľkej banke.
• Od začiatku máš prideleného vlastného tútora, ktorý Ťa programom sprevádza.
• Máš možnosť rotácií v rámci Risk Managementu
• Program je cielený pre študentov denného štúdia vysokých škôl s ekonomickým a finančo-matematickým zameraním •   ideálne 3. až 4. ročníka
• Program trvá minimálne 12 až 18 mesiacov.

Spoznaj nás

Čo ti ponúkame?


• do všetkého ťa zaučíme
• prax vo finančnej inštitúcii
• možnosť nadviazania dlhodobej spolupráce
• príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky

Požadované vzdelanie

  • študent strednej školy

Miesto práce

  • Bratislava

Ponúkaný plat

Hodinová mzda od 7-9 € / hod. brutto

Druh pracovného pomeru

•   na dohodu

Aký je ideálny kandidát?


• Ak ťa viac láka korporátny svet:
• určené pre študentov 3. až 4. ročníka VŠ
• štúdium s ekonomickým a finančo-matematickým zameraním
• vytrvalosť, motivácia pracovať na sebe a dosahovať ambiciózne ciele
• znalosť AJ
• pokročilý Excel
• ovládanie finančno ekonomických analýz
• čítanie výkazov ziskov a strát, súvahy
• Ak ťa láka viac svet retailu:
• určené pre študentov 3. až 4. ročníka VŠ
• štúdium s (kvantitatívnym) ekonomickým a finančo-matematickým zameraním
• vytrvalosť, otvorené a rastové nastavenie (mysle) zdolávať výzvy, nadobúdať nové kompetencie
• znalosť AJ (aspoň pasívna)
• vzťah k informačným technológiám
• vítane poznanie Excel-u, základy manipulácie s dátami (SQL)
• algoritmické myslenie (základy programovania)

Máš záujem o túto pozíciu?

Pošli nám svoje CV a začni v najlepšom.

Uchádzať sa o pozíciu

Nenašiel si to, čo si hľadal?

Späť na zoznam pozícií.