Projektový manažér

  • mapka
  • Bratislava
Uchádzať sa o pozíciu

Aké výzvy ťa u nás čakajú?


• Zaujíma vás projektové riadenie? Vyhľadávate nové výzvy? Máte radi zmeny? Máte otvorenú myseľ?
• Projektový manažér v rámci pridelených projektov zabezpečuje spolu s projektovým tímom doručenie projektových benefitov v čase a kvalite za stanovený rozpočet. Je leader, prirodzená autorita akceptovaná stakeholdermi a projektovým tímom. Dokáže spájať rôzne skupiny interných aj externých stakeholderov tak, aby s projektovým tímom doručil očakávané výstupy a benefity. Využíva klasické aj agilné techniky riadenia v závislosti od typu projektu.
• Budete sa podieľať na plánovaní a príprave projektu vrátane:
• časového plánu projektu, plánu zdrojov, logistického zabezpečenia,
• komunikačného plánu,
• rozpočtu projektu,
• plánu riadenia rizík,
• organizačnej štruktúry projektu, projektových rolí a návrhu zloženia projektového tímu,
• spolupracovať pri výbere a nasadení externého dodávateľa/riešenia.
• Participovať budete na riadení projektu vrátane:
• zadávania, riadenia a kontroly práce projektového tímu,
• zabezpečovania internej komunikácie v rámci banky a komunikácie s tretími stranami,
• riadenia medzi projektových závislosti v spolupráci s relevantnými projektovými a líniovými manažérmi,
• sledovania stavu projektu, projektových rizík a vzniknutých problémov a návrhu opatrení na ich elimináciu,
• zvolávania a riadenia stretnutí projektového tímu,
• zvolávania a organizácie zasadnutia Riadiaceho výboru projektu,
• prípravy a predkladania pravidelných správ o stave projektu.
• Súčasťou práce projektového manažéra je aj vytváranie a udržiavanie aktuálnej a úplnej dokumentácie projektu (podľa štandardov), ako aj jej archiváciu po ukončení projektu.

Spoznaj nás

Čo ti ponúkame?


• Možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
• Atraktívne kariérne príležitosti
• Kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
• Práca so skúsenými lídrami
• Zvýhodnenia na produktoch Tatra banky balík služieb Tatra personal, úvery, zmenárenské služby
• Príspevok na zdravotnú starostlivosť
• Príspevok na DDS
• Dovolenka PLUS

Požadované vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské I. stupňa

Miesto práce

  • Bratislava

Ponúkaný plat

V tomto prípade neponúkame jednotnú nástupnú mzdu. Je závislá od skúseností kandidáta, a je predmetom partnerskej dohody počas výberového konania. Nástupná mzda začína na 2500 € brutto pri plnom úväzku.

Druh pracovného pomeru

•   plný úväzok

Aký je ideálny kandidát?


• minimálna 5 ročná prax v projektovom manažmente a v riadení tímu resp. riadení/koordinácii cross-útvarových aktivít
• skúsenosti s vývojom alebo implementáciou informačných systémov sú vítané
• aktívna znalosť angličtiny
• zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť
• cieľavedomosť, vytrvalosť, proaktivita, kreativita
• silné analytické a logické schopnosti
• efektívne riadenie priorít a času
• schopnosť samostatne riešiť slabo definované úlohy a problémy, štruktúrovaný prístup k úlohám
• zvládanie stresu a stresových situácií
• orientácia na výsledky a cieľ
• veľmi dobré komunikačné schopnosti a interpersonálne vzťahy

Máš záujem o túto pozíciu?

Pošli nám svoje CV a začni v najlepšom.

Uchádzať sa o pozíciu

Nenašiel si to, čo si hľadal?

Späť na zoznam pozícií.