ICAAP Risk Manager na oddelení Capital and Portfolio Management

Ak rozmýšľaš koncepčne a vieš, že trpezlivosť sa vypláca, si náš človek. Tu nájdeš aktuálnu ponuku miest pre ľudí s analytickým myslením.

  • mapka
  • Bratislava
Uchádzať sa o pozíciu

Aké výzvy ťa u nás čakajú?


• Oddelenie Capital and Portfolio Management v banke zabezpečuje rôznorodú agendu. Hlavné oblasti sú riadenie kapitálu (Pilier 1 a Plier 2), ICAAP, portfólio manažment (portfoliové analýzy, uplatňnovanie nástrojov zmierňovania kreditného rizika na portfóliovej úrovni – skuritizácia), stresové testovanie portólia. Venujeme sa tiež oblasti spracovania dát (tvorba a automatizácia reportov, využívanie reportovacích nástrojov) a biznis správe databázových riešení v súvislosti s úverovým portfóliom.
• Medzi vaše hlavné povinnosti bude patriť:
• Zabezpečovanie procesu identifikácia rizík, riadenie portfólia banky z pohľadu identifikovaných materiálnych rizík.
• Tvorba metodiky a nastavenie procesov alebo metodiky výpočtu ekonomického kapitálu pre existujúce a novo definované riziká Pilieru 2, implementácia týchto procesov.
• Nastavenie a udržiavanie komplexného procesu interného stanovenia primeranosti vnútorného kapitálu banky.
• Aktívna participácia na nastavení rizikového profilu a rizikového apetítu banky.
• Zabezpečovanie komplexného stresového testovania v súlade s internými ako aj s externými direktívami.
• Vypracovanie a udržiavanie komplexnej dokumentácie k jednotlivým častiam procesu ICAAP (stresové testovanie, kapitálový plán, reporting, metodika výpočtu relevantných typov rizík, risk assessment).
• Vypracovávanie komplexných analýz rizika portfólia určených pre senior manažment banky.

Spoznaj nás

Čo ti ponúkame?


• Príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky
• Zmluva na dobu neurčitú
• Možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
• Atraktívne kariérne príležitosti
• Kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
• Práca so skúsenými lídrami
• Zvýhodnenia na produktoch Tatra banky balík služieb Tatra personal, úvery, zmenárenské služby
• Motivačné ohodnotenie
• Dni Zdravia
• Bezplatná psychologická podpora 24/7
• Príspevok na DDS

Požadované vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa

Miesto práce

  • Bratislava

Ponúkaný plat

V tomto prípade neponúkame jednotnú nástupnú mzdu. Je závislá od skúseností a seniority kandidáta, a je predmetom partnerskej dohody počas výberového konania. Minimálna nástupná mzda: 2400 € brutto pri plnom úväzku.

Druh pracovného pomeru

•   plný úväzok

Aký je ideálny kandidát?


• Vysokoškolské vzdelanie, preferované smery bankovníctvo, ekonómia, matematika-štatistika
• Znalosť problematiky interného riadenia rizík (Pilier 2, ICAAP)
• Prax v oblasti riadenia rizík
• Schopnosť vidieť veci v súvislostiach
• Práca s MS Office (najmä Excel, Access), výhodou je znalosť SQL, VBA, štatistických programov
• Anglický jazyk slovom a písmom
• Ochota učiť sa nové veci

Máš záujem o túto pozíciu?

Pošli nám svoje CV a začni v najlepšom.

Uchádzať sa o pozíciu

Nenašiel si to, čo si hľadal?

Späť na zoznam pozícií.