• logo banky

Business Architekt

Myslíš si, že vieš, ako vyzerá budúcnosť. Myslíš si, že vieš veci posúvať vpred. Najlepšie si to overíš tak, že nám o sebe dáš vedieť.

  • mapka
  • Košice
Uchádzať sa o pozíciu

Aké výzvy ťa u nás čakajú?


• Chceš sa spolupodieľať na definovaní cieľov, vízie a business stratégie organizácie alebo jej časti? Zodpovedať za cieľovú biznis architektúru, riadiť a podporovať biznis inovácie, transformovať ciele a víziu organizácie do reálnych návrhov a riešení prostredníctvom tvorby ucelených zadaní pre dizajnérsky tím?
• Rád/rada by si dohliadal/a na komunikáciu s internými zákazníkmi a koordinoval/a priebeh jednotlivých častí dizajnového procesu?
• Baví ťa komunikovať so zadávateľom a tlmočiť požiadavky biznisu vlastníkov na členov dizajnérskeho tímu?
• Chceš zodpovedať za dostupnosť a spracovanie informácií a dát potrebných pre spracovanie biznis požiadaviek do podoby UX/UI návrhov digitálnych riešení?
• Tak to skús u nás.
• Medzi tvoje pracovné úlohy a zodpovednosti bude patriť:
• riadiť vznik business zámeru a tvorbu vecnej špecifikácie v medzinárodnom prostredí
• vypracovávanie a revízia business špecifikácií a posúdenie ich kompletnosti
• pomoc pri formulácii požiadaviek
• zodpovednosť za analýzu požiadaviek a ich konzistentnosť
• posudzovanie opodstatnenosti a realizovateľnosti požiadaviek
• navrhovanie business modelov a odporúčaní pre zadávateľa z pohľadu tém UX/UI
• posudzovanie návrhov celkového riešenia v kontexte UX/UI stratégie organizácie
• zodpovednosť za posúdenie možných variantov riešenia z hľadiska nákladového, súladu s cieľovou architektúrou, princípmi, štandardmi a trendami UX/UI
• spolupráca pri tvorbe business pravidiel a štandardov UX pre organizáciu
• kontrola dodržiavania architektonických princípov
• komunikácia s business zadávateľom, dodávateľom SW riešenia
• spolupráca pri tvorbe funkčných špecifikácií
• poskytovanie vstupov pre návrh a architektúru SW riešení
• spoluúčasť na implementácii a akceptácii SW riešení
• popis business procesov, konzistentnosť biznis procesov vo väzbe na logický model
• spolupráca pri tvorbe pracovných postupov a štandardov
• zodpovednosť za vytváranie a udržiavanie architektonickej dokumentácie pre súčasný a budúci stav
• sledovanie informačného zdroja a prinášanie nových ideí, ktoré majú dopad na IT stratégiu, UX stratégiu a obchodnú stratégiu, a podpora ich implementácie v rámci Tatra banky
• podpora šírenia odborných poznatkov v rámci komunity business architektov
• účasť na stretnutiach architektonickej komunity a členstvo v business architektonickej revíznej komisii
• zodpovednosť za vykonávanie ďalších úloh pridelených priamym, alebo maticovým nadriadeným

Spoznaj nás

Čo ti ponúkame?


• možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
• atraktívne kariérne príležitosti
• kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
• možnosť rotácií v rámcí RB Group
• práca so skúsenými lídrami
• zvýhodnenia na produktoch Tatra banky balík služieb Tatra personal, úvery, zmenárenské služby
• príspevok na DDS
• dovolenka PLUS

Požadované vzdelanie

  • vysokoškolské I. stupňa

Miesto práce

  • Košice

Ponúkaný plat

V tomto prípade neponúkame jednotnú nástupnú mzdu. Je závislá od skúseností a seniority kandidáta, a je predmetom partnerskej dohody počas výberového konania. Minimálna nástupná mzda: 2150 € brutto pri plnom úväzku.

Druh pracovného pomeru

•   plný úväzok

Aký je ideálny kandidát?


• skúsenosť s UX/UI designom
• znalosť Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) •   pokročilý
• práca v agilnom tíme •   výhodou
• samostatnosť, flexibilita, precíznosť, zodpovednosť
• vysoké pracovné nasadenie
• znalosť anglického jazyka •   pokročilý (B2)

Máš záujem o túto ponuku?
Pošli formulár a začni v najlepšom.

Uchádzať sa o pozíciu

Nenašiel si to, čo si hľadal? Späť na zoznam pozícií.