Brigáda na oddelení Credit Control

  • mapka
  • Bratislava
Uchádzať sa o pozíciu

Aké výzvy ťa u nás čakajú?


• kontrola úplnosti, vecnej a formálnej správnosti podkladov a predkladanej zmluvnej a inej prislúchajúcej dokumentácie
• odstraňovanie mandatórnych podmienok s termínom plnenia po zadaní / čerpaní úveru (tzv. control dates).
• pravidelné review úverových obchodov v súlade s definovanými pravidlami
• spracovanie jednoduchšich reportov
• podávanie nápadov na vylepšovanie procesov, spracovania a organizácii práce
• iné úlohy v rámci podpory teamu odd. Credit Control alebo úlohy pridelené nadriadeným

Spoznaj nás

Čo ti ponúkame?


• do všetkého ťa zaučíme
• dlhodobá, stabilná brigáda
• prax vo finančnej inštitúcii
• možnosť nadviazania dlhodobej spolupráce
• príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky
• prácu je možné vykonávať z časti aj formou home-working

Požadované vzdelanie

  • študent vysokej školy

Miesto práce

  • Bratislava

Ponúkaný plat

Mzda 5 € na hodinu brutto.

Druh pracovného pomeru

•   na dohodu

Aký je ideálny kandidát?


• VŠ študent ekonomického, technického alebo humanitného smeru 1. •   3. ročník
• znalosť štandardných SW nástrojov na používateľskej úrovni,
• vyrovnanosť
• klientska orientácia
• orientácia na výsledky
• funkčné a technické znalosti
• učenie sa za pochodu

Máš záujem o túto ponuku?
Pošli formulár a začni v najlepšom.

Uchádzať sa o pozíciu

Nenašiel si to, čo si hľadal? Späť na zoznam pozícií.